top of page

Քաունսլ Էյ Էմ

Այս հարթակի նպատակն է ուղեկցել ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց իրենց իրավական բնույթի խնդիրների լուծման հարցում: Կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը մշակված է հարթակի մասնակից փորձառու իրավաբանների կողմից, ովքեր ունեն դատական ներկայացուցչության, բարդ գործարքների և այլ իրավական խնդիրների լուծման հարուստ փորձ: Հարթակը բաց է և ակտիվորեն համագործակցում է այլ իրավաբանների հետ, ովքեր մասնագիտացած են իրավունքի կոնկրետ ոլորտներում:


Այս կայքը տեղեկատվություն է պարունակում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության վերաբերյալ, որը օգտատերերին հնարավորություն է տալիս գտնել մի շարք իրավական բնույթի հարցերի պատասխաններ:

Քաունսլ Էյ Էմ-ը այլ իրավաբանական ընկերություններից տարբերվում է հետևյալով՝

 

  • Կայքում իրավական տեղեկատվության հրապարակում

  • Պարզ և հասկանալի ձևակերպումների օգտագործում

  • Առավել գործնական իրավական հարցերի վրա կենտրոնացում

  • Հարթակի իրավաբանների և հաճախորդների միջև կապի հաստատում

  • Հարթակի իրավաբանների կողմից լուծված իրավական խնդիրների վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակում

  • Արագ արձագանքում

  • Իրավաբանական խորհրդատվության առցանց տրամադրում

bottom of page