top of page

Անհատներին վերաբերող տեղեկություններ

Մուտքի վիզա

Այս հոդվածը վերաբերում  է ՀՀ մուտքի վիզա ստանալու գործընթացին, դրա տեսակներին, վիզա ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերին և թե ում համար է այն պարտադիր:

Աշխատանքի թույլտվություն

Այս հոդվածը տեղեկություններ է պարունակում ՀՀ-ում աշխատանքի թույտվություն ստանալու իրավունք ունեցող անձանց և այն ստանալու գործընթացի վրաբերյալ:

Կացության կարգավիճակ

Այս հոդվածը վերաբերում է  ՀՀ-ում կացության կարգավիճակ ստանալու իրավունք ունեցող անձանց, կարգավիճակ ստանալու գործընթացին և պահանջվող փաստաթղթերին:

Ապոստիլ

Այս հոդվածը տեղեկություններ է տրամադրում այն մասին, թե որ փաստաթղթերը կարող են ապոստիլով հաստատվել, որ պետական մարմինների կողմից և ինպես պետք է դիմել դրա համար:

Քաղաքացիություն

Այս հոդվածը վերաբերում է ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու իրավունք ունեցող անձանց, քաղաքացիություն ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերին և գործընթացին

Զինվորական ծառայություն

Այս հոդվածը տեղեկություններ է պարունակում պարտադիր զինվորական ծառայութնուն չանցնելու համար պատասխանատվությունից ազատվելու հիմքերի և կարգի վերաբերյալ:

Անշարժ գույք

Այս հոդվածը տեղեկություններ է տրամադրում ՀՀ-ում անշարժ գույք ձեռք բերելու իրավունք ունեցող անձանց, անշարժ գույքի գործարքի կնքման գործընթացի և հնարավոր ռիսկերի վերաբերյալ

Ժառանգություն

Այս հոդվածը տեղեկություններ և տրամադրում ՀՀ-ում կտակ կազմելու, ժառանգություն ընդունելու գործընթացի և դրա իրավական նշանակության վերաբերյալ

bottom of page